słodki cukiereczek
Strona główna Opoki | Liturgia na dziś | Baza Mszy św. | Porozmawiajmy o wierze | Życie Kościoła | Jan Paweł II | Dołącz do grona darczyńców

Opoka jest przydatna? Wpłać darowiznę
Filozofia

Audiobooki w odcinkach
Wiadomości


ostatnio dodane pozycje książkowe

PRZEWODNIK PO FILOZOFII UMYSŁU jest zbiorem artykułów przedstawiających główne kontrowersje dotyczące natury umysłu. Zaprezentowano w nich współczesne ujęcia klasycznych zagadnień filozofii umysłu oraz najnowsze problemy powstające na styku filozofii i różnych działów nauki o umyśle i procesach poznawczych. Cechą charakterystyczną większości opracowań, a zarazem znakiem naszych czasów, jest interdyscyplinarne podejście do problemów filozofii umysłu - podejście wykorzystujące wyniki nauk szczegółowych, pogłębione o ich wymiar ściśle filozoficzny.
Redaktorzy tomu: Marcin Miłkowski, Robert PoczobutDziały filozofii
Filozofowie, autorzy
Tematy

 źródło: photogenica.pl


Ośrodek Badań Interdyscyplinarnych (OBI)


 źródło: photogenica.pl

Szczególnie polecamy

Książka zawiera cztery eseje dotyczące filozofii Boga i religii oraz ontologii. Aby ułatwić czytelnikowi wejście w świat filozofii, autor świadomie zrezygnował z rozbudowanego aparatu krytycznego oraz fachowego języka na rzecz licznych przykładów z życia codziennego oraz religijnego. Zaprasza czytelnika do namysłu nad problemami filozoficznego rozumienia człowieka, naszej wiedzy o Bogu, dowodów na istnienie Boga oraz relacji między wiarą religijną a filozofią. Zastanawia się między innymi nad tym, co powinniśmy wiedzieć o sobie, gdy zabieramy się do filozoficznego myślenia o Bogu oraz jaka jest przekonująca moc wszelkich możliwych dowodów na istnienie Boga. Często odwołuje się do przykładu myślenia religijnego Abrahama Joshuy Heschela. Książka jest ciekawą lekturą dla wszystkich, którzy nie studiowali filozofii, ale są do głębi poruszeni problemami, jakimi się ona zajmuje.

Książka ta jest wstępem do filozofii nauki. Autor, autorytet w dziedzinie filozofii, fizyki i kosmologii omawia nie tylko standardowe ujęcia filozofii nauki, wypracowane przez filozofów nauki w historii jej rozwoju, lecz również odwołuje się do tego, co rzeczywiście dzieje się we współczesnej nauce. Osobiste zainteresowania Autora przesądziły o tym, że filozofia nauki w pewnej części staje się filozofią fizyki. Te „akcenty” fizyki można jednak usprawiedliwić dużą metodologiczną dojrzałością tej właśnie nauki. Profesjonalni metodologowie bowiem i tak na ogół większość przykładów czerpią z fizyki lub — częściej — z jej historii.

Nauczyciele teodycei (filozofii Boga) dobrze znają trudności związane z jasnym i przystępnym przedstawieniem wykładanej problematyki studentom filozofii i teologii. Teodycea jest dziedziną wymagającą wszechstronnej kompetencji, dobrej znajomości podstawowych zagadnień filozoficznych i teologicznych oraz elementarnej wiedzy dotyczącej obrazu świata kształtowanego przez nauki przyrodnicze. Może z tego powodu na rynku nie ma zbyt wielu przystępnych podręczników do teodycei i filozofii religii. Książka Petera Vardy'ego, The Puzzle of God (1990), której polskie wydanie przygotowało Wydawnictwo WAM na podstawie poprawionego wydania angielskiego z 1999 roku, wypełnia więc dotkliwą lukę. Co więcej, jest to książka napisana przez długoletniego wykładowcę w Heythrop College w Londynie, uznanego dydaktyka i autora, który prócz wspomnianej pracy napisał jeszcze kilka innych, noszących tytuł zaczynający się od słów The Puzzle of... Dydaktyczna przejrzystość oraz prosty język narracji, które stanowią jeden z celów, jaki autor sobie stawia w Zagadce Boga, został niewątpliwie osiągnięty; stanowi on o sile prezentowanej książki. Drugą cechą książki jest jej mocne osadzenie w dyskusjach na temat semantycznego realizmu i antyrealizmu, które w XX wieku na długo zadomowiły się w anglosaskiej filozofii (języka i analitycznej). /ze słowa wstępnego/

Po kilku stuleciach deklaracji o rozwoju i postępie, dobrobycie i humanizmie, miniony wiek przyniósł doświadczenie wyjątkowego kryzysu. Miliony wymordowanych w imię ideologii wyzwolenia, czystości rasowej, uprzywilejowanej klasy muszą prowadzić do głębokich pytań o istotę natury ludzkiej, prawdę, sprawiedliwość, doskonałość... Medytacje te kierują się do człowieka, który w świecie, w którym zagubiono piękno i sens, nie chce jednak ulec przedwczesnej frustracji, odczuciu bezsensu, zagubienia, samotności, beznadziejności... Czytelnikowi, który nie poddał się pokusie zastąpienia krytycznego myślenia błyskotliwym sloganem, książka ta, odwołując się do tradycji mędrców greckich, pragnie przyjść z pomocą w realizacji jego tęsknoty za pełnią bytu, pięknem, harmonią, kreatywnością i twórczą dynamiką działania.Benedykt XVI | Biblioteka audio i wideo | Czytelnia | Dane nt. Kościoła | Edukacja Ekonomiczna | Felietony, komentarze | Filozofia | Galeria zdjęć | Inne nauki |
Europa, Polska, Kościół | Internet i komputery | Jan Paweł II | Katalog adresów | Katechetom i duszpasterzom | Kultura | Księgarnia religijna | Liturgia - na dziś i na niedziele | Mapa serwisu | Msze św. - gdzie, kiedy? | Nauczanie | Noclegi w Polsce | Noclegi, hotele w Polsce | Nowości na naszych stronach | Papież Franciszek | Pielgrzymki piesze - ePielgrzymka | Rekolekcje | Rodzina | Sekty | Serwis informacyjny | Słownik | Sonda | Święci patroni | Szukaj | Tapety i dzwonki religijne | Teologia | Twój głos w dyskusji | Varia | Życie Kościoła